Suomalainen kulttuuri

Suomi kuuluu Eurooppaan kuten hyvin tiedämme ja Suomalainen kulttuuri onkin sekoitus pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuripiiriä. Ensisijaisesti kuitenkin Suomalainen kulttuuri on saanut vaikutteita sekä Ruotsalaisesta että Venäläisestä kulttuurista. Tämä onkin ymmärrettävää kun tarkastellaan Suomen historiaa ja aikaisempaa asemaa noiden kahden maan hallinnassa. Suomen oma kulttuuri on kuitenkin