Suomalainen Kulttuuri

post thumb
Yleista
kirjoittanut Hemron/ 23 Jan 2017

Suomalainen Kulttuuri

Suomi kuuluu Eurooppaan kuten hyvin tiedämme ja Suomalainen kulttuuri onkin sekoitus pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuripiiriä. Ensisijaisesti kuitenkin Suomalainen kulttuuri on saanut vaikutteita sekä Ruotsalaisesta että Venäläisestä kulttuurista. Tämä onkin ymmärrettävää, kun tarkastellaan Suomen historiaa ja aikaisempaa asemaa noiden kahden maan hallinnassa. Suomen oma kulttuuri on kuitenkin täysin erilainen kuin Ruotsalainen tai Venäläinen kulttuuri.

Mitä sitten suomalainen kulttuuri on? Uskomme, että tähän ei löydy täysin selvää vastausta, sillä Suomen kulttuuri riippuu niin paljon siitä, mistä Suomen alueesta puhutaan. Esimerkiksi Idässä asuvat ihmiset omaavat erilaisia kulttuuripiirteitä kuin esimerkiksi Lapissa tai Pääkaupunkiseudulla asuvat. Tästä kertovat myös erilaiset perinneruoat, murteet sekä myös tietynlaiset arvot. Pääkaupunkiseudulla ihmiset ovat kiireisimpiä ja urasuuntautuneimpia kuin maakunnissa asuvat. Mutta tässä kirjoituksessa pyrimme löytämään kaikille suomalaisille yhtenäisiä piirteitä.

Ulkomailla usein sanotaan, että suomalaiset ovat hyvin juroja ja hiljaisia ja suomalaiset tykkäävät saunoa. Siinäkö kaikki, mitä Suomesta tiedetään? Toki nämäkin asiat ovat tosia, mutta suomalaisuudessa on paljon muutakin. Yleisesti ottaen Suomalaiset ovat hyvin rehellistä kansaa, mikä opitaan usein jo kasvatuksesta. Kasvatuksessa syntyy myös eräänlainen suomalainen sisu, jota voi kuvastaa periksiantamattomuutena. Näiden seikkojen lisäksi suomalaiset rakastavat yleisesti ottaen luontoa. Tarjoaahan Suomen metsät puhtaan sekä raikkaan ilman verrattaen joihinkin suurkaupunkeihin maailmalla. Ehkä myös tästä johtuen suomalaiset arvostavat hiljaisuutta sekä tietynlaista rentoutumista, vaikkakin sitten lämpimässä saunassa.

Yksi asia, mikä erottaa suomalaiset monesti muun maan kulttuureista ja mielestämme positiivisesti, on aikakäsitys. Suomalainen on yleensä aina ajoissa ja täsmällinen, kun muissa maissa on normaalia tulla myöhässä. Suomalainen voikin usein tuntea sen loukkauksena, jos jokin ulkomaalainen henkilö myöhästyy, vaikka se ulkomaalaiselle olisikin täysin normaalia. Suomalaisuudessa on yhteistä myös se, että usein suomalaiset ovat ylpeitä itsenäisyydestään, maastaan ja kulttuuristaan.